ยิ นดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ส่วนบริการลูกค้า i-mobile รูปแบบใหม่ทางเว็บไซต์ www.i-mobilephone.com ทีมพนักงาน i-mobile Service พร้อมที่จะให้บริการทุกท่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์มือถือ i-mobile นอกจากนี้ ท่านยังสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ i-mobile และบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปด้านการรับประกันและการซ่อมเครื่อง ค้นหาศูนย์บริการ ไอ-โมบาย ทั่วประเทศ ข่าวสารจากศูนย์บริการ รวมทั้งบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ อาทิ การตั้งค่าการใช้งาน การค้นหาอุปกรณ์เสริม และการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

ปัจจุบัน ไอ-โมบาย มีศูนย์บริการลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายที่สุดในการเลือกรับบริการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

            ศูนย์บริการ ไอ-โมบาย (i-mobile Service Center) ให้บริการด้านการขาย และซ่อมโทรศัพท์มือถือแบบครบวงจร โดยมีจุดเด่น คือ มุมบริการซ่อมเครื่องที่ลูกค้ามองเห็นได้ แบบ “See Through” ซึ่งมีช่างซ่อมประจำศูนย์เพื่อดูแลงานซ่อมเครื่อง การอัพเกรดซอฟต์แวร์ และการเคลมอุปกรณ์เสริม
            ศูนย์บริการแต่งตั้ง (Authorized Service Center) คือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ไอ-โมบาย เพื่อให้บริการด้านการขาย และซ่อมโทรศัพท์มือถือแบบครบวงจร โดยลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพการบริการได้เช่นเดียวกับศูนย์บริการของ ไอ-โมบาย
            จุดรับเครื่องซ่อม (Drop-off Point) จุดรับเครื่องซ่อมเพื่อส่งต่อให้ศูนย์บริการของ ไอ-โมบาย เพื่อทำการซ่อมเครื่องต่อไป            

            หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของเรา ท่านสามารถติดต่อ Call Center โทรศัพท์ 0-2975-5555

            ทีมพนักงาน ไอ-โมบาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านที่ใช้โทรศัพท์มือถือ i-mobile จะได้รับความสะดวกสบาย และความพึงพอใจในบริการที่ทางทีม i-mobile Service จัดทำขึ้น